رادیولوژی

برای رادیولوژی چه کارهایی باید از قبل انجام دهیم؟

برای رادیولوژی چه کارهایی باید از قبل انجام دهیم؟ تصور کنید به یک مهمانی مهم دعوت شده‌اید. قطعا قبل از رفتن، لباس مناسب می‌پوشید، عطر می‌زنید و خودتان را برای روبرو شدن با افراد جدید و شرایط تازه آماده می‌کنید. رادیولوژی، به نوعی مهمانی است در دنیای درون بدن! برای اینکه تصویری واضح و دقیق…

اسپرماتوسل

اسپرماتوسل (کیسه ی حاوی اسپرم) یک کیسه ی کوچک غیر طبیعی است که در اپی دیدیم (لوله ذخیره کننده و انتقال دهنده اسپرم) ایجاد می شود. اسپرماتوسل غیرسرطانی و عموما فاقد درد است که از مایعی شیری رنگ و سفید که ممکن است حاوی اسپرم باشد. علت رخداد اسپرماتوسل مشخص نیست اما ممکن است بدلیل…