رادیولوژی

برای رادیولوژی چه کارهایی باید از قبل انجام دهیم؟

برای رادیولوژی چه کارهایی باید از قبل انجام دهیم؟ تصور کنید به یک مهمانی مهم دعوت شده‌اید. قطعا قبل از رفتن، لباس مناسب می‌پوشید، عطر می‌زنید و خودتان را برای روبرو شدن با افراد جدید و شرایط تازه آماده می‌کنید. رادیولوژی، به نوعی مهمانی است در دنیای درون بدن! برای اینکه تصویری واضح و دقیق…

بیشتر بخوانید

اسپرماتوسل

اسپرماتوسل (کیسه ی حاوی اسپرم) یک کیسه ی کوچک غیر طبیعی است که در اپی دیدیم (لوله ذخیره کننده و انتقال دهنده اسپرم) ایجاد می شود. اسپرماتوسل غیرسرطانی و عموما فاقد درد است که از مایعی شیری رنگ و سفید که ممکن است حاوی اسپرم باشد. علت رخداد اسپرماتوسل مشخص نیست اما ممکن است بدلیل…

بیشتر بخوانید

مامو گرافی چیست و چه زمانی برای ماموگرافی مناسب است؟

مامو گرافی چیست و چه زمانی برای ماموگرافی مناسب است؟ برای انجام تست ماموگرافی، چرخه طبیعی قاعدگی خود را زیر نظر قرار دهید. هفته پس از پایان دوران قاعدگی از نظر زمانی برای انجام ماموگرافی ( ماموگرافی چیست ) ایده آل است. هفته قبل از شروع قاعدگی زمان مناسبی برای انجام ماموگرافی نیست؛ زیرا در…

بیشتر بخوانید